SPM Additional Mathematics

编辑:掉队网互动百科 时间:2019-12-10 05:35:58
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
SPM Aditional Mathematics(SPM 高级数学)是马来西亚教育文凭(SPM)的其中一个必考科目。高级数学(SPM Additional Mathematics)拥有21课。考试作答是以英文马来文作答。试卷分为试卷一和试卷二。[1] 
参考资料
  • 1.    wikipedia.wikipedia:wikipedia,2014
词条标签:
科技