Math Game for Smart Kids

编辑:掉队网互动百科 时间:2020-05-30 06:40:45
编辑 锁定
软件名称
Math Game for Smart Kids
软件平台
mobile
软件版本
1.0

Math Game for Smart Kids运行环境

编辑
支持Android 1.6

Math Game for Smart Kids应用类型

编辑
卡片棋牌类游戏

Math Game for Smart Kids应用介绍

编辑
这个有趣的数学游戏,将教导您的孩子基本的数学技能(加,减,乘,除法)。有三个难度级别(易,中,难)选择。每个数学问题是多项选择题和时间限制。三个错误的答案将结束游戏。
词条标签:
手机软件